Ceník

Ceny jsou stanoveny vždy individuálně na základě obsahu konkrétní objednávky (jednoduchá konzultace, jednorázová konfigurace nebo implementace, dlouhodová spolupráce, ….) a klientovi jsou oznámeny před zahájením prací.

Ceník

Hodinová sazba *
(poradenství, konzultace, správa IBM Domino serverů)
1 500,- Kč/hod.
Firemní školení (workshop) IBM (Lotus) Notes uvedeno přímo na stránce školení
Firemní školení (workshop) IBM (Lotus) Domino uvedeno přímo na stránce školení
Otevřené školení (workshop) IBM (Lotus) Notes uvedeno přímo na stránce školení

*) při větších objemech prací nebo dlouhodobé spolupráci je možné získat výrazné množstevní slevy. Nejsem plátce DPH. V případě, že se stanu plátcem DPH, budou ceny navýšeny o sazbu DPH.

Objednávky

 • Objednat mé služby můžete emailem, telefonicky, písemně nebo osobně
 • Pokud bude provedeno objednání emailem nebo písemně, bude vám přijetí objednávky potvrzeno emailem
 • Pokud bude provedeno objednání telefonicky bude potvrzení objednávky provedeno rovněž telefonicky
 • Při osobní objednávce bude potvrzeno na základě osobní dohody

Fakturace, smluvní podmínky

 • Všechny práce a služby jsou placeny na fakturu, bezhotovostním převodem na účet.
 • Při dlouhodobějších projektech nebo spolupráci bude faktura vystavena poslední den v měsíci a budou fakturovány práce provedené v daném měsíci.
 • Při jednorázových objednávkách kdy se nejedná o dlouhodobější spolupráci bude faktura vystavena ihned po dokončení prací.
 • Pokud je vyžadován výkaz provedené práce, tak bude dodán jako report z aplikace Toggl.
 • Splatnost faktur je 14 dnů.
 • Faktura bude zaslána na email, ze kterého byla provedena objednávka nebo který byl v objednávce uveden jako email pro zaslání faktury.
 • Vymáhání nezaplacených faktur po jejich splatnosti bude předáno externí firmě.
 • Provedením objednávky objednatel souhlasí s výše uvedenými podmínkami (pokud nebylo písemnou smlouvou dohodnuto jinak).
 • Platnost ceníku od 1.1.2016
 • Změna ceníku vyhrazena.
 • Nejsem plátce DPH.

Provedením objednávky souhlasíte s podmínkami, které jsou uvedené zde na této stránce, zejména pak s body v odstavci „Fakturace, smluvní podmínky“.