Ceník

Ceny jsou stanoveny vždy individuálně na základě obsahu konkrétní objednávky (jednoduchá konzultace, jednorázová konfigurace nebo implementace, dlouhodobá spolupráce, ….) a klientovi jsou oznámeny před zahájením prací.

Ceník

Hodinová sazba*)
(poradenství, konzultace, správa HCL Domino serverů)
1 500,- Kč/hod.
Firemní školení HCL Notes*) **) od 10 000,- Kč
Firemní školení HCL Domino*) **) od 10 000,- Kč/den

*) při větších objemech prací je možné získat výrazné množstevní slevy. Nejsem plátce DPH. V případě, že se stanu plátcem DPH, budou ceny navýšeny o sazbu DPH. Pokud jsou práce prováděny mimo běžnou pracovní dobu, o víkendu nebo ve svátcích, tak se cena nenavyšuje.

**) u zákazníků, kterým dělám měsíční správu Domino serverů nebo kde mám paušální hodiny budou ceny školení domluveny individuálně.

Objednávky

 • Objednat mé služby můžete emailem, telefonicky, písemně nebo osobně

Fakturace, smluvní podmínky

 • Všechny práce a služby jsou placeny na fakturu, bezhotovostním převodem na účet.
 • Při delších projektech, objednávkách na delší období nebo pravidelných měsíčních činnostech bude faktura vystavena k poslednímu dni v měsíci a budou fakturovány práce provedené v daném měsíci.
 • Při jednorázových objednávkách bude faktura vystavena po dokončení prací.
 • Pokud je vyžadován výkaz provedené práce, tak bude dodán jako report z aplikace Toggl.
 • Minimální rozsah poradenství je jedna hodina, kterou je možné čerpat postupně.
 • Minimální jednorázové čerpání je 10 minut.
 • Splatnost faktur je 14 dnů.
 • Faktura bude zaslána na email, ze kterého byla provedena objednávka nebo který byl v objednávce uveden jako email pro zaslání faktury.
 • Vymáhání nezaplacených faktur po jejich splatnosti bude předáno externí firmě.
 • Provedením objednávky objednatel souhlasí s výše uvedenými podmínkami (pokud nebylo písemnou smlouvou dohodnuto jinak).
 • Platnost ceníku od 1.1.2015
 • Změna ceníku vyhrazena.
 • Nejsem plátce DPH.

Provedením objednávky souhlasíte s podmínkami, které jsou uvedené zde na této stránce.