Firemní školení HCL Notes

Potřebujete školení pro uživatele, zákazníky, kolegy? Firemní workshop je ideálním řešením. Podrobnou osnovu najdete níže na této stránce. Uvedenou osnovu je možné upravit dle vašich potřeb, tak aby obsahovala přesně ta témata která potřebujete uživatelům vysvětlit a procvičit. Jedná se o praktický workshop, kde si účastníci vše vyzkouší prakticky, ale je možné ho realizovat i formou semináře kdy účastníci pouze sledují co prezentuji.

Co Vás čeká

Doba trvání kurzu: 1 den 9:oo – 17:oo
S ohledem na skutečnost, že jsem v současné době zaměstnán na HPP, tak školení jsem schopen nabídnout pouze v omezeném počtu dní za rok.

Osnova kurzu:

Níže uvedená osnova je pouze orientační a může být přizpůsobena potřebám a znalostem účastníků konkrétního kurzu. Cílem každého kurzu je aby jeho účastníci odcházeli spokojeni a obohaceni o informace které od kurzu očekávali.

 • Představení HCL Notes klienta a základní popis
 • Domovská stránka – úprava domovské stránky
 • HCL Notes aplikace (databáze) – otevření aplikace a její vlastnosti, prvky aplikace, orientace v aplikaci, řízení přístupu k aplikaci a její správa
 • Dokumenty – otevření dokumentu, zavření dokumentu, editace dokumentu, smazání dokumentu, vlastnosti dokumentu
 • Seznamy adres – Veřejná adresní kniha (Domino Directory) a Soukromý seznam adres, možnosti obou seznamů adres a jejich použití
 • Pošta – vytváření a adresování zpráv, možnosti zpráv, třídění zpráv do složek, tvorba pravidel, odvolání poštoví zprávy, možnosti poštovní schránky
 • Kalendář – zobrazení kalendáře, typy kalendářových položek, nastavení předvoleb kalendáře, plánování schůzek, využití databáze „Rezervace místností a prostředků“
 • Úkoly – typy úkolů a možnosti „úkolovníku“
 • Přístup a delegování – nastavení přístupů k poště, kalendáři, úkolům a kontaktům pro jinou osobu, přístup k poště, kalendáři, úkolům a kontaktům jiné osoby
 • Archivace
 • Aplikace (databáze) Rezervace místností a prostředků
 • Replikace – tvorba replik aplikací (databází) HCL Notes, jejich možnosti a použití
 • Bezpečnost – změna hesla, práce s certifikáty a šifrováním, přístupová práva k aplikacím (databázím)

Kdy bude workshop probíhat

Firemní workshop je možné uskutečnit jak v běžné pracovní době tak i v odpoledních nebo večerních hodinách a pokud by to okolnosti vyžadovali, tak je možná realizace i o víkendech. Prostě tak aby Vám to ve firmě vyhovovalo.

Jak workshop objednat

V případě zájmu mne kontaktujte s poptávkou na email uvedený na stránce „Kontakt“. Následně se Vám ozvu zpět a dohodneme podmínky realizace workshopu.

Cena

Závaznou cenu za celé firemní školení si stanovíme při konzultaci před zahájením školení. Orientačně je možné počítat s částkou uvedenou v ceníku. V ceně je zahrnuto:

 • školení dle uvedené osnovy nebo dle předem odsouhlasené osnovy pro 12 účastníků
 • konzultace před školením, kde si domluvíme přesné podmínky školení
 • příprava školení
 • online konzultace v rozsahu 2 hodiny v období týden po školení

V ceně není zahrnuta příprava učebny. Pokud by příprava učebny měla být součástí dodávaného školení, bude cena za její přípravu dohodnuta individuálně.

Zázemí pro firemní workshop

Konkrétní požadavky na HW a SW přípravu učebny si domluvíme při konzultaci před školením, ale orientačně by mělo být vybavení učebny následující:

 • 1x server s odpovídající verzí HCL Domino
 • 1x PC/Notebook pro lektora s odpovídající verzí HCL Notes a připojením na projektor
 • 1x PC/Notebook pro každého studenta s odpovídající verzí HCL Notes
 • 1x projektor

Další možnosti realizace

Pokud by pro Vás byla vhodnější některá z níže uvedených forem realizace, kontaktujte mne a domluvíme se na možnostech a podmínkách realizaci.

 • Formou online webináře
 • Formou semináře (i online)