Otevřený workshop IBM Notes

Otevřený workshop je určený pro kohokoli kdo se potřebuje naučit jak pracovat s emailem, kalendářem, kontakty a úkoly v IBM Notes. Termíny na otevřený workshop jsou vypisování individuálně, případně je možné se na otevřený workshop přihlásit ve školicím středisku.

Co Vás čeká

Doba trvání kurzu: 1 den 9:oo – 17:oo
S ohledem na skutečnost, že jsem v současné době zaměstnán na HPP, tak školení jsem schopen nabídnout pouze v omezeném počtu dní za rok.

Osnova kurzu:

Níže uvedená osnova je pouze orientační a může být přizpůsobena potřebám a znalostem účastníků konkrétního kurzu. Cílem každého kurzu je aby jeho účastníci odcházeli spokojeni a obohaceni o informace které od kurzu očekávali.

 • Představení IBM Notes klienta, historie
 • Základní popis
 • Domovská stránka – úprava domovské stránky
 • IBM Notes aplikace (databáze) – otevření aplikace a její vlastnosti, prvky aplikace, orientace v aplikaci, řízení přístupu k aplikaci a její správa
 • Dokumenty – otevření dokumentu, zavření dokumentu, editace dokumentu, smazání dokumentu, vlastnosti dokumentu
 • Seznamy adres – Veřejná adresní kniha (Domino Directory) a Soukromý seznam adres, možnosti obou seznamů adres a jejich použití
 • Pošta – vytváření a adresování zpráv, možnosti zpráv, třídění zpráv do složek, tvorba pravidel, odvolání poštoví zprávy, možnosti poštovní schránky
 • Kalendář – zobrazení kalendáře, typy kalendářových položek, nastavení předvoleb kalendáře, plánování schůzek, využití databáze „Rezervace místností a prostředků“
 • Úkoly – typy úkolů a možnosti „úkolovníku“
 • Přístup a delegování – nastavení přístupů k poště, kalendáři, úkolům a kontaktům pro jinou osobu, přístup k poště, kalendáři, úkolům a kontaktům jiné osoby
 • Archivace
 • WebMail – přístup k emailu přes webový prohlížeč
 • Aplikace (databáze) Rezervace místností a prostředků
 • Diskuse – použití aplikace (databáze) Diskuse
 • IBM Sametime (chat) – spuštění a nastavení, přidání kontaktů a práce s aplikací
 • Replikace – tvorba replik aplikací (databází) IBM Notes, jejich možnosti a použití
 • Bezpečnost – změna hesla, práce s certifikáty a šifrováním, přístupová práva k aplikacím (databázím)

Kdy bude školení/workshop probíhat

Firemní workshop je možné uskutečnit jak v běžné pracovní době tak i v odpoledních a večerních hodinách nebo o víkendech. Prostě tak aby Vám to ve firmě vyhovovalo.

Jak se na workshop přihlásit

Kontaktujte mne na zde uvedeném emailu s poptávkou školení. Následně se Vám ozvu zpět a dohodneme podmínky realizace workshopu.

Cena s přípravou učebny

Cenu za firemní workshop si stanovíme před zahájením, ale orientačně je možné počítat s částkou 20 000,- Kč.

 • V ceně je zahrnuto
  • školení dle uvedené osnovy nebo dle předem odsouhlasené upravené osnovy pro 10 – 12 účastníků
  • konzultace před školením, kde si domluvíme přesné podmínky školení
  • příprava školení
  • instalace a konfigurace školicího serveru na mém notebooku
  • postup jak nastavit školicí počítače pro připojení ke školicímu serveru
  • konzultace v rozmezí jedno týdne po školení
  • Přístup do uzavřené komunity určené pro účastníky všech školení IBM Notes které jsem lektoroval

Cena

 • Cena za školení je 2000,- Kč
 • V ceně je zahrnuto
  • školení dle uvedené osnovy s možnou úpravou přímo na školení dle požadavků účastníků
  • jedna hodina konzultace po ukončení školení
  • přístup do uzavřené komunity určené pro účastníky všech školení IBM Notes které jsem lektoroval

Individuální školení

Výše uvedený workshop je možné objednat i jako ińdividuální workshop za hodinovou sazbu 1500,- Kč. Při individuálním workshopu je možné osnovu upravit dle vašich požadavků a probrat jen body které skutečně potřebujete.

V případě individuálního workshopu mne kontaktujte na zde uvedený email s poptávkou. Následně se Vám ozvu zpět a dohodneme vše potřebné.

Chcete něco realizovat jinak, máte ke kurzu nějaké dotazy nebo individuální požadavky na firemní kurz? Neváhejte mne kontaktovat na email uvedený v kontaktech.